Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument. Här kan du tala om vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre lever. Om det finns bröstarvingar så kan du aldrig göra dom arvlösa. Bröstarvingar har rätt till sina laglotter som tillsammans utgör halva kvarlåtenskapen.

Testamentet ska upprättas skriftligt och namnteckningar ska bevittnas av två samtidigt närvarande, ojäviga testamentsvittnen över 15 år. Viktigt att detta görs under korrekta former, det vill säga att du måste vara ” vid dina sinnesfulla bruk”

Om man inte skriver ett testamente ser arvsordningen ut så här:

  • Make/maka + ev. särkullbarn
  • Bröstarvingar: Barn eller barnbarn
  • Föräldrar
  • Syskon eller syskonbarn
  • Mor – och farföräldrar
  • Föräldrars syskon
  • Allmänna arvsfonden