När dödsfallet inträffar

Det finns händelser i livet där vår tillvaro förändras radikalt, en utav dessa är när en närstående avlider. Oftast står man kvar med många frågor och funderingar i en svår situation.

Om man orkar, så är det bra att ta en första kontakt med en begravningsbyrå rätt omgående för att påbörja en process. Vi rekommenderar detta för att enligt lag, ska en kremation eller gravsättning ske inom 30 dagar från dödsdatumet. Väntar man för länge med kontakten, så kan man ställas inför att behöva ta snabba och stressade beslut, på grund av tidspress. Känns det för svårt med en första kontakt? Du kanske kan be någon annan i din närhet att ringa begravningsbyrån för rådgivning.

I PDF:en nedan finner du några punkter som kan vara bra att se över.

Saker att tänka på

Du bör informera följande parter vid dödsfall
– Släkt.
– Vänner.
– Grannar.
– Eventuell arbetsplats eller skola.
– Hemtjänst eller hemsjukvård.
– Övriga som behöver känna till dödsfallet.

Praktiska saker att tänka på kan vara att

– Ta hand om husdjur.
– Tömma kylskåp och slänga sopor.
– Avboka läkarbesök och andra inbokade möten..
– Förebygga inbrott genom att till exempel ställa lampor och radio på timer.
– Samla in reservnycklar.
– Sänka värmen.
– Återlämna handikapphjälpmedel, larm och dylikt.
– Flytta bil för att slippa onödiga parkeringsböter.
– Stoppa autogireringar.
– Ändra gravrättsinnehavare till eventuella gravar den avlidne skötte om.

Post och reklam

Bevaka och ta hand om posten. Gör en adressändring eller vidarebefordra posten till den som ska fortsätta förvalta boet vid behov. Sätt upp en lapp om “Ej reklam ” på dörren.

Försäkringar

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar
ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller
adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet.

Abonnemang

Säg upp aktuella abonnemang som inte längre är relevanta. Exempelvis tv, telefon mm.

Bank

Bankkonto i den avlidnes namn kan sägas upp först efter
det att bouppteckningen är registrerad. Det är bra att klippa
sönder kredit- och/eller betalkort och meddela kortutställaren.
Tänk på att, om du har tillgång till den avlidnes bankkonton, att
inte röra dessa tillgångar. Undantagsfall gäller räkningar som
måste betalas. Vi hjälper dig med papper som du kan visa upp
på banken.

Föreningar

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning
att kontakta föreningar av andra skäl.
En förening, där den avlidne varit aktiv, vill kanske sända blommor eller
närvara vid begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande
som ska återbetalas vid dödsfall.

Har du vidare frågor kring praktiskt hanterande när någon avlider? Vi finns här för dig.
Välkommen att kontakta oss.

Vad bör du tänka på inför mötet med oss?