När dödsboets tillgångar inte räcker till

I vissa fall kan det vara ekonomisk brist i dödsboet som gör att det inte finns ekonomiska medel att betala både begravningen och andra skulder. Bra att veta är att begravnings- och bouppteckningskostnaden är prioriterade, det innebär att dessa kostnader har företräde framför övriga skulder.

Kontakta övriga fordringsägare och informera att deras fordran får vänta tills boutredningen är klar.

Dödsboanmälan

Om det finns mer skulder än tillgångar i dödsboet, så kan socialkontoret i den kommunen den avlidne var folkbokförd i, göra en så kallad dödsboanmälan. En dödsbohandläggare hjälper dig med det du behöver göra och vad du ska ta fram för underlag.

Dödsboanmälan är en förenkling av den traditionella bouppteckningen och skickas in av socialkontoret för registrering hos Skatteverket.

Viktigt att känna till att en bouppteckning alltid skall göras om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt. Då kan man inte ansöka om en dödsboanmälan.

Ekonomiskt bistånd

Visar det sig i dödsboanmälan att det inte finns tillräckligt med medel till att betala begravningskostnaderna, kan man ansöka om möjlighet till ekonomiskt bistånd.

Hur mycket begravningen får kosta, utformningen och vad som ingår, finns det regler för. Detta varierar från kommun till kommun, så bäst är att kontakta berörd socialkontor och fråga innan begravningen beställs.

Viktigt är att inte betala några räkningar i dödsboets namn, avsluta samtliga autogiron och se efter att det inte finns utmätningsbeslut från Kronofogden.

Flytta inga tillhörigheter från den avlidnes bostad och kontakta en dödsbohandläggare via socialkontoret i kommunen den avlidne var folkbokför i.

Om dom ekonomiska medel minskar från den avlidnes konto på och efter dödsdagen, så kan även biståndsbeloppet minska.

Bra att ha är Registerutdrag och Dödsfallsintyg med Släktutredning från Skatteverket, när du kontaktar banken. Dessa använder du att göra ärenden i den avlidnes namn och funkar som bevis av dödsfallet. Begär dom direkt från Skatteverket eller begravningsbyrån som kommer att ta hand om uppdraget. Oftast går det snabbast via begravningsbyrån.