Juridik

Juridik kan ibland kännas komplicerat och avlägset, men berör de flesta av oss någon gång i livet. Våra jurister hjälper dig att utforma korrekta juridiska handlingar för att undvika obehagliga överraskningar eller oförutsedda konsekvenser i framtiden. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information. Vi upprättar alltid ett uppdragsavtal för din trygghet.

För bästa möjliga service - kontakta oss via e-post
eller ring innan du besöker oss.
juridik

I samband med dödsfall

Förvaltning och avveckling av dödsbo

Pris 1 895 kr/tim

Bouppteckning

Pris 1 895 kr/tim

Bodelning och arvskifte

pris 1 895 kr/tim

juridik

Övriga tjänster

Testamente

Pris fr. 3 500 kr

Äktenskapsförord

Pris fr. 3 500 kr

Samboavtal

Pris fr. 3 500 kr

Gåvobrev

Pris fr. 3 500 kr

Framtidsfullmakt

Pris fr. 4 500 kr

Läs mer om samtliga juridiska tjänster

När dödsboets tillgångar inte räcker till

När dödsboets tillgångar inte räcker till för att betala både begravningen och övriga räkningar som rör dödsboet, har begravnings- och bouppteckningskostnaden företräde framför övriga skulder. Detta kallas för allmän förmånsrätt. De andra fordringsägarna ska kontaktas och informeras om att deras fordran får ligga åt sidan tills boutredning är klar.

Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd

Om dödsboet har mer skulder än tillgångar kan den traditionella bouppteckningen ersättas av en så kallad Dödsboanmälan. Det är Socialkontoret i den kommun där den avlidne var folkbokförd som då ska kontaktas. Varje enskild kommun har sina regler för vad som gäller för att få hjälp med en dödsboanmälan. Enklast är att kontakta Socialförvaltningen i berörd kommun för mer information.

Kontakta banken och säg upp autogiron kopplade till den avlidnes konto så snart som möjligt. Betala inga räkningar för dödsboet så länge boet är under utredning.