Inför vårt möte

Inför vårt möte oavsett om det sker på någon av våra mottagningskontor, din hemmiljö, annan plats eller via telefon, så finns det några punkter som kan vara till fördel att ha diskuterat innan. Detta kan göras tillsammans med familjen eller andra personer som kommer att vara inblandade i begravningsprocessen.

  • Om det ska vara en begravningsceremoni, var och när önskas?
  • Kremering eller jordbegravning? Ceremoni med kista alt. urna?
  • Önskas det en dödsannons? Vilken tidning, symbol, vers?
  • Ska det hållas en minnesstund efter ceremonin?
  • Ska ceremonin alt. minnesstunden hållas enbart inom den närmaste kretsen eller hållas öppet?
  • Finns det någon befintlig grav eller önskas det en ny?
  • Ska gravsättning ske genom minneslund, askgravplats/lund, urn/kistgrav, annat?
  • Behövs det hjälp med juridik, musiker, tryckta program, mäklare, tömning och städning? Vi kan förmedla det mesta.

Oavsett hur förberedd du är så kommer vi att hjälpa till med alla era frågor och funderingar. Du är självklart välkommen att höra av dig innan om du behöver rådgivning.

Några andra tips från oss:
Titta runt på hemsidan, här kan du ta del av information och vissa begrepp som dyker upp.

Tänk på att en kremering eller en gravsättning ska ske inom 30 dagar från dödsfallet.

Ska den avlidne kläs med egna kläder, ha med personliga föremål med i kistan? Ta med det när vi ses om möjligt. Varmt välkommen till oss.