Gravsättning

Olika begravningsskick

Tänk på att om du önskar en ny gravplats och inte är församlingsbo i gällande församling, måste du ta kontakt med församlingens Kyrkogårdsförvaltning och ansöka/förfråga om plats.

OBS! Gäller ej vid gravsättning i minneslund

Gravskick

Minneslund

Gravsättningen av askan sker anonymt genom kyrkogårdsförvaltningens personal, detta innebär att anhöriga inte närvarar vid gravsättningen och att platsen inte är markerad. När detta är genomfört, får beställaren ett brev där man bekräftar av askan är gravsatt. När det råder vintertid så väntar många kyrkogårdsförvaltningar med gravsättningar i minneslunden till vårens inträde.

Askan kan både grävas ner och spridas, detta gäller dock inte i alla kyrkogårdar.

Besökare kan smycka med lösa blommor och gravljus på särskild plats.

Gravplats för kista och urna

Denna typ av gravplats kan vara kombinerad, alltså att det finns både kistor och urnor. Det finns begränsad med plats för kistor, desto fler platser för urnor. Graven är oftast markerad genom en sten eller annan anordning, skötseln av gravplatsen kan köpas av kyrkogårdsförvaltningen om du så önskar.

Askgravplats

Gravplats med möjlighet att gravsätta 2–4 askor i samma grav (beroende på kyrkogård). Askan gravsätts på bestämd plats där anhöriga får närvara vid gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen markerar platsen med en namnskylt (som betalas av dödsboet) över den som är gravsatt. Skötseln utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Besökare kan smycka med lösa blommor och gravljus på särskild plats.

Askgravlund

Asklunden är ett alternativ till minneslunden för den som vill ha en mindre anonym plats. Gravsättningen av askan sker på en särskild plats i gräsytan. Platsen väljs ut av kyrkogårdsförvaltningen utifrån ett löpande system, anhöriga kan ej välja plats.
Vill man närvara vid gravsättningen skall man kontakta kyrkogårdsförvaltningen för överenskommelse om tidpunkt för detta. Namnskyltar/plaketter är ofta placerad ihop på en vägg eller sten med övriga avlidna som vilar i denna lund. Gravsättning av aska sker normalt under maj till oktober.

Spridning över vatten/mark

Önskas en gravsättning av askan i naturen eller havet, måste tillstånd ansökas hos Länsstyrelsen. Detta görs i det länet som gravsättningen ska ske. Observera att villkoren varierar från län till län.