Gåvobrev

Om du vill ge bort fast egendom, alltså tomträtt eller en fastighet så måste du skriva ett gåvobrev. Är du gift och gåvan ingår i giftorätten måste din äkta hälft ge sitt samtycke.

En gåva mellan makar blir gällande först när man registrerat den hos Skatteverket. Gäller det fastighet måste ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet.

Gåvobrevet skall innehålla både givarens och mottagarens namnteckning.

Ger du bort lös egendom som t.ex. kontanter, värdepapper, bil mm. så finns det inget krav på ett gåvobrev. Däremot om du vill att det ska finnas särskilda villkor i din gåva så ska det upprättas och anges i ett gåvobrev. Exempelvis om din gåva ska vara enskild egendom för gåvomottagaren.

En gåva till bröstarvinge anses vanligen som ett förskott på arv, om inget annat har föreskrivits. När arvet ska fördelas avräknas gåvan från arvet enligt de regler som gäller.

Ta kontakt med våra jurister om du är osäker eller har funderingar.