Framtidsfullmakt

En sådan fullmakt skrivs oftast i förebyggande syfte, ett bra alternativ till godeman eller förvaltare. Fullmakten träder i kraft när du inte längre klarar av att fatta dina egna beslut.

Du som fullmaktsgivare bestämmer vad som ska stå i fullmakten men oftast nämns vem som ska ta hand om ekonomin, betala räkningar, ha kontakten med myndigheter, förvalta ens egendom osv.

När du skriver fullmakten så ska det visas tydligt att det är en fullmakt, vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare och vad den omfattar. Du måste vara minst 18 år för att fullmakten ska vara giltig.

2 personer ska bevittna fullmakten och ingen av dessa ska vara fullmaktshavare.