Försäkringsinventering

Varje år mister folk i vårt land stora belopp försäkringspengar som tyvärr fryser inne. Detta beror dels på att alla försäkringar, inte betalas ut med automatik när någon avlider.

Många har inte koll på vilka försäkringar den avlidne hade, det kan tom finnas en försäkring för begravningskostnader som man inte vet om.

Tjänsten Försäkringsinventering går ut på att hitta dessa bortglömda försäkringar som faller ut i samband med ett dödsfall. Det visar även om du har rätt till efterlevandeskydd, om det finns medlemsförsäkringar, tjänstepensioner, begravningskassor mm.

Du kan även göra en inventering som efterlevande på samma gång, så att du har koll på vilka försäkringar du har, hur mycket dom kostar och hur din pension ser ut. Du får en komplett bild på hur det ser ut för dig, och om du är försäkrad som du har tänkt.

Beställ Försäkringsinventering via begravningsbyrån, tjänsten utförs av vår samarbetspartner Cynk.