COVID-19

Då vi på Wermdö/Nacka Begravningstjänst vill göra vårt yttersta för att bromsa framfarten av Covid-19 viruset föredrar vi att planeringen av begravningen görs via telefon, mejl eller videomöte. Om man ändå vill träffa oss har vi begränsat fysiska möten till max två personer från familjen. Dessa personer ska vara helt fria från symptom och mötet hålls på något av våra mottagningskontor eller på annan lämplig plats.

Vi har en gemensam skyldighet att följa dessa beslut. Här är några tips:

  • Ha en akt med urna längre fram: En kremering ska ske inom fyra veckor från dödsfallet. När kremeringen är genomförd har man ett år på sig att gravsätta askan, vilket ger möjlighet att hålla ceremonin inom ett år.
  • Ha en ceremoni enbart för de närmaste: Om ni vet att ni inte blir så många kan man hålla ceremonin i vanlig ordning med de närmaste. Dock ska man fortfarande tänka på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, som att hålla fysiskt avstånd till din medmänniska, ha en god handhygien och INTE besöka ceremonin om man har symptom.
  • Livestream och inspelning av begravningen: Ett alternativ för begravningsgäster som inte kan närvara fysiskt att ändå se begravningen via en länk. Man kan även spela in och titta på begravningen i efterhand. Kontakta oss för vidare information.
  • Minnesstunder bör ske i mindre samlingar eller hållas vid ett senare tillfälle när spridningen av Covid har mildrats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att prata om denna situation.

Wermdö/Nacka Begravningstjänst