COVID-19

Då vi på Wermdö/Nacka Begravningstjänst vill göra vårt yttersta för att bromsa framfarten av Covid-19 (Corona) viruset föredrar vi att planeringen av begravningen görs via telefon, mejl eller videomöte. Vill man absolut träffa oss så ha vi begränsat det fysiska mötet till max 2 personer från familjen. Dessa personer ska vara helt fria från symptom och mötet hålls i någon av våra mottagningskontor. För tillfället gör vi inga hembesök.

Begravningar begränsas till 50 personer
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen och omfattar även begravningar.

Många församlingar inom Svenska kyrkan sätter dock ett lägre antal för hur många personer som får närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan varje församling sätter sina egna.

Det betyder att när maxantal personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen. Denna restriktion omfattar även begravningsceremonier som hålls utomhus.

Vi har en gemensam skyldighet att följa dessa beslut. Här är några tips:

  • Ha en akt med urna längre fram: En kremering ska ske inom 4 veckor från dödsfallet, när kremeringen är genomförd har man 1 år på sig att gravsätta askan. Detta ger då chansen att ha en ceremoni med inom 1 år.
  • Ha en ceremoni enbart för dom närmaste: Vet ni att ni inte blir så många så kan man hålla ceremonin i vanlig ordning med dom närmaste. Dock ska man fortfarande tänka på rekommendationerna från Folkhälsomyndighet som att hålla avståndet till din medmänniska, ha en god handhygien och INTE besöka ceremonin om man har symptom.
  • Livestream /Inspelning av begravningen: Ett alternativ som möjliggör att begravningsgäster eller annan familj som inte kan närvarar att se på begravningen via en länk. Man kan även spela in och titta på begravningen i efterhand. Kontakta oss för vidare information.
  • Minnesstunder bör ske i mindre samlingar eller hållas vid ett senare tillfälle när situationen har förändrats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att prata om denna situation som är helt ny och oviss för oss alla.

Wermdö/Nacka Begravningstjänst.