COVID-19

Då vi på Wermdö/Nacka Begravningstjänst vill göra vårt yttersta för att bromsa framfarten av Covid-19 (Corona) viruset föredrar vi att planeringen av begravningen görs via telefon, mejl eller videomöte. Vill man absolut träffa oss så ha vi begränsat det fysiska mötet till max 2 personer från familjen. Dessa personer ska vara helt fria från symptom och mötet hålls i någon av våra mottagningskontor. För tillfället gör vi inga hembesök.

Begravningar begränsas till 50 personer
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen och omfattar även begravningar.

Många församlingar inom Svenska kyrkan sätter dock ett lägre antal för hur många personer som får närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan varje församling sätter sina egna.

Det betyder att när maxantal personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen. Denna restriktion omfattar även begravningsceremonier som hålls utomhus.

Vi har en gemensam skyldighet att följa dessa beslut. Här är några tips:

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att prata om denna situation som är helt ny och oviss för oss alla.

Wermdö/Nacka Begravningstjänst.