COVID-19

Då vi på Wermdö/Nacka Begravningstjänst vill göra vårt yttersta för att bromsa framfarten av Covid-19 (Corona) viruset föredrar vi att planeringen av begravningen görs via telefon, mejl eller videomöte. Om man ändå måste träffa oss har vi begränsat fysiska möten till max två personer från familjen. Dessa personer ska vara helt fria från symptom och mötet hålls på något av våra mottagningskontor.

Begravningar begränsas till 50 personer
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen och omfattar även begravningar.

Många församlingar inom Svenska kyrkan sätter dock ett lägre antal för hur många personer som får närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan kan skilja sig mellan olika församlingar.

Max antal personer exklusive personal, omfattar även kapell och andra ceremonilokaler. När maxantalet personer är uppfyllt får inga fler personer komma in i lokalen.

Vi har en gemensam skyldighet att följa dessa beslut. Här är några tips:

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att prata om denna situation.

Wermdö/Nacka Begravningstjänst