Bouppteckning

Efter ett dödsfall skall en bouppteckning upprättas och registreras hos Skatteverket. Detta är en sammanställning av den avlidnes och eventuell efterlevande makas, makes, sambos tillgångar och skulder.

Förutom själva bouppteckningen i original och en vidimerad kopia (intyg att kopian överensstämmer med originalet) så ska även kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, bestyrkta kopior eller original av testamenten, arvavstående och eventuellt äktenskapsförord skickas in för registrering tillsammans med bouppteckningen.

Bouppteckningsförrättningen ska hållas senast 3 månader från dödsdagen, sedan har man 1 månad på sig att lämna in bouppteckningen. Vid särskilda behov kan anstånd
ansökas, även detta måste göras inom 3 månader från dödsdagen till Skatteverket.

En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är därmed en legitimationshandling. Denna ligger även till grund för en eventuell bodelning och arvskifte.