Begravningsalternativ

Det finns olika alternativ att ta beslut om när det gäller att beställa en begravning. Ska det vara kyrklig eller borgerlig ceremoni? Kanske enbart en gravsättning utan ceremoni? Finns det andra önskemål? Diskutera möjligheterna med din begravningsrådgivare.

Kyrklig begravning: Ceremonin leds av en präst och följer Svenska kyrkans ordning. I ordningen ingår bland annat, in och utgångs musik, psalmer, griftetal, avsked (s.k. defilering) mm. Kyrkliga ceremonier förekommer även i andra trossamfund. En präst tar kontakt med sorgehuset för planering av ceremonin.

Borgerlig begravning: Ceremonin arrangeras i en fri ordning. Den kan äga rum i ett kapell eller annan passande miljö. Vanligtvis leds akten av en officiant, med den kan även ledas av någon i familjen eller en vän.

Kistbegravning: Det mest traditionella sättet, där en kista finns närvarande vid ceremonin.

Akt med urna/aska: Här har en kremering ägt rum i förväg. I stället för kista så finns en urna/aska på plats vid ceremonitillfället.

Direktkremering: Detta alternativ används när man enbart önskar en kremation och gravsättning utan någon föregående akt.