Arvskifte och bodelning

För att ett arvskifte ska kunna upprättas måste bouppteckningen vara registrerad hos Skatteverket.

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna där tillgångarna i dödsboet fördelas. När våra jurister hjälper till med arvskiftet så blir det som ett avslut i dödsboet, där man kan till exempel göra avsättningar för gravskötsel, framtida reavinstbeskattningar och andra eventuella framtida kostnader som kan uppstå i dödsboet.

Arvskiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare.

Om den avlidne var gift eller hade ingått registrerat partnerskap ska bodelningen ske före arvskiftet. Bodelning innebär att man som gift par delar upp sin egendom. Om det finns en efterlevande sambo och om denne har begärt bodelning, ska även den upprättas före arvskiftet.