Äktenskapsförord

Innebär ett avtal mellan makar där man skriver att vissa ägodelar inte ska komma att ingå vid en eventuell skilsmässa och bodelning. Det blir då enskild egendom, giftorättsgods kallas det som inte är enskild egendom.

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt ska det vara skriftligt, undertecknat av båda makarna, personnummer och datum. Den måste även skickas in till Skatteverket för registrering i äktenskapsregistret, en avgift tas ut då från Skatteverket.